เกี่ยวกับเรา

Thermo Maxx เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ระบบผลิตน้ำร้อนขนาดใหญ่เช่นโรงงานอุตสาหกรรม โรมแรม 

จนถึงระบบขนาดเล็กเช่นบ้านพักอาศัยเป็นต้น

Thermo Maxx มีสินค้าให้ท่านเลือกใช้ไม่ว่าท่านจะมีเชื้อเพลิงต้นกำลังเป็น ไฟฟ้า แก๊ส หรือการใช้พลังงานทดแทนเช่นแสงอาทิตย์

เรามีสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและอายุการใช้งานที่นานกว่า ทำให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าอย่างสูงสุดในการใช้ระบบน้ำร้อนของเรา

เครื่องทำน้ำร้อนอาจแบ่งเป็นหมวดตามการใช้งานได้ตามนี้

1. ที่อยู่อาศัย สปาร์

- น้ำอุ่น เป็นเครื่องผ่านร้อนใช้ได้เพียงจุดเดียวโดยออกจากฝักบัวของเครื่องโดยตรง ใช้ไฟฟ้า

- น้ำร้อน เป็นเครื่องแบบผ่านร้อนใช้ได้หลายจุดโดยผ่านวาล์วผสม ใช้แก๊สหรือไฟฟ้า (ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่)

- น้ำร้อน เป็นเครื่องแบบหม้อต้มขนาดตั้งแต่ 50-500 ลิตรใช้ได้หลายจุดโดยผ่านวาล์วผสม ใช้แก๊สหรือไฟฟ้า

2. โรงแรม รีสอร์ต

- น้ำอุ่น ใช้หนึ่งต่อหนึ่งในแต่ละห้องพัก

- น้ำร้อน ใช้เครื่องแบบหม้อต้มขนาดตั้งแต่ 50-500 ลิตรใช้ได้หลายจุดโดยผ่านวาล์วผสม ใช้แก๊สหรือไฟฟ้า

- น้ำร้อน ใช้เป็นระบบรวมเพื่อจ่ายต่อไปยังทุกห้องพัก ใช้ฮีตปั้ม พลังงานแสงอาทิตย์ หรือระบบร่วมเพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด