น้ำร้อนในปัจจุบันถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น โรงแรม บ้านที่อยู่อาศัย  อุตสาหกรรมอาหาร  เคมี สิ่งทอ และอื่นๆอีกมากมาย

                ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเพื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมนั้น ประกอบไปด้วย

                                   - คุณภาพของน้ำ

                                   - ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในแต่ละช่วงของวัน

                                   - แหล่งพลังงาน
 
                                   - ชนิดของพลังงานที่ใช้
 
                                   - สิ่งแวดล้อม
 
                                   - ความคุ้มค่าในการลงทุน
 
 
               THERMO MAXX  มีสินค้าหลากชนิดและรุ่นที่เหมาะสมกับการใช้น้ำร้อนน้ำอุ่นในงานอุตสาหกรรม โรงแรม และ ที่อยู่อาศัย เรามีวิศวะกรให้คำ                       ปรึกษาในการออกแบบและ
               เลือกใช้เพื่อให้ท่านได้เลือกเครื่องผลิตน้ำร้อนน้ำอุ่นและอุปกรณ์ประกอบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งเรายังมีทีมติดตั้งที่มีประสพการณ์และพร้อมให้บริการ                   หลังการขายให้กับท่านอย่างรวดเร็วและมีมาตราฐาน