เครื่องทำน้ำร้อนแบบฮีตปั้ม

ข้อมุลสินค้า 


สินค้า                   :    เครื่องทำน้ำร้อนแบบฮีตปั้ม

รุ่น                       :    THP-120........THP-940

กำลังการผลิต         :    12 - 200 Kw

ประสิทธิภาพ          :    4-6 (COP)

อุณหภูมิน้ำร้อน       :    ได้ถึง 62 องศาเซลเซียส

อุปกรณ์แลกเปลี่ยน  :    Tube in Tube หรือ Plate                                                                                                                                        ความร้อน

                                                                               จอควบคุม              :    หน้าจอควบคุมแบบแยกติดตั้ง สามารถควบคุมฮีตปั้มพร้อมกันได้ถึง 5 ตัว

                                                                               รับประกัน 3 ปี         :    คอมเพรสเซอร์  ติดต่อสอบถามรายละเอียด      โทร: 02-5813245